ZPRÁVA O ČINNOSTI ASTRONAUTICKÉ SEKCE V ROCE 2018


Členská základna AS ČAS

K 31.12.2018 měla Astronautická sekce ČAS celkem 33 členů, z toho 17 kmenových členů, 11 hostujících, 3 externí a 2 čestné členy ČAS.
Oproti konci roku 2017 se jedná o přírůstek dvou členů sekce – v průběhu roku 2018 vstoupilo do sekce celkem šest nových členů, z toho tři kmenoví a tři hostující členové, ze sekce odešli dva členové kmenoví a dva hostující.


Výbor AS ČAS

Volby nového výboru Astronautické sekce ČAS proběhly v prosinci 2017. Od 1.1.2018 pracoval výbor Astronautické sekce ve složení Milan Halousek, předseda AS ČAS, Lubor Lejček, člen výboru AS ČAS a Vít Straka, člen výboru AS ČAS. Volební období výboru je čtyřleté, tedy do konce roku 2021.


Činnost AS ČAS

Rok 2018 byl rokem 100. výročí vzniku Československé republiky. K tomuto výročí se vztahovaly i některé akce organizované Českou astronomickou společností, kterých se zúčastnila i řada členů Astronautické sekce ČAS.
Největší akcí v roce 2018 zaměřenou na kosmonautiku, kterou podpořila Astronautická sekce České astronomické společnosti, byl již osmnáctý ročník největší středoevropské konference laických zájemců o pilotovanou kosmonautiku KOSMOS-NEWS PARTY 2018, která se uskutečnila v termínu 27. – 29. dubna 2018 v Pardubicích. Víkendové třídenní mezinárodní konference se zúčastnilo 101 účastníků z České republiky, Slovenska, Izraele a Nizozemí. AS ČAS finančně podpořila účast členů společností tím, že za ně uhradila 50% účastnického poplatku. Setkání se zúčastnila řada členů České astronomické společnosti a Astronautické sekce ČAS, řada předních českých odborníků na kosmonautiku, publicistů, novinářů a vědců. Během celého programu byla Astronautická sekce, resp. Česká astronomická společnost propagována formou loga a informačních materiálů umístěných v hlavním přednáškovém sále a spolupořadatelství AS ČAS bylo zmíněno i v úvodu programu a v tiskových materiálech, které obdrželi všichni účastníci konference.
Organizátorem tohoto setkání byl vzdělávací spolek KOSMOS-NEWS, z.s., hlavním pořadatelem byl Milan Halousek, předseda AS ČAS.

Někteří z členů AS ČAS se aktivně podíleli na programu Evropské noci vědců 2018 a Světového kosmického týdne 2018, které probíhaly na začátku října 2018. 
Jednotliví členové AS ČAS se v roce 2018 podíleli i na řadě dalších akcí zaměřených na podporu a propagaci kosmonautiky – organizovali přednášky a programy pro veřejnost, spoluúčastnili se na akcích pořádaných jinými složkami ČAS (většinou hvězdárnami).
Je nutné ale upozornit, že zmiňované akce a programy nebyly organizovány přímo Astronautickou sekcí ČAS, nýbrž že šlo vždy o akce zajišťované jednotlivými členy AS ČAS v rámci jiných aktivit.  Přesto však na nich byla Astronautická sekce ČAS a Česká astronomická společnost představena a propagována.

Přehled akcí, přednášek a dalších programů organizovaných nebo spoluorganizovaných členy AS ČAS v roce 2018 (podle informací dodaných členy AS ČAS):

Přednášky, veřejná vystoupení:
1. 09.01.2018, Martin Gembec, Městská knihovna Jablonec n.N.: Rok 2017 v astronomii a kosmonautice, 15 posluchačů
2. 24.01.2018, Milan Halousek, HaP Plzeň: přednáška pro veřejnost „Kalendář kosmonautiky 2017“, 35 posluchačů
3. 26.01.2018, Milan Halousek, Univerzita Olomouc - Fyzikální kaleidoskop: přednáška pro sš studenty „Columbia – cesta bez návratu“, 85 posluchačů
4. 26.01.2018, Milan Halousek, Hvězdárna b.A.Krause Pardubice: přednáška pro veřejnost „Columbia – cesta bez návratu“, 25 posluchačů
5. 31.01.2018, Milan Halousek, Americké centrum Praha: přednáška pro veřejnost „Program Apollo“, 35 posluchačů
6. 01.02.2018, Milan Halousek, Gymnázium Radotín: 3x přednáška pro studenty „Kosmonautika a my“, 84 posluchačů
7. 02.02.2018, Milan Halousek, Pátečníci, Sysifos Praha: přednáška pro veřejnost „Columbia – cesta bez návratu“, 51 posluchačů
8. 06.02.2018, Martin Gembec, Městská knihovna Jablonec n.N.: Gemini, 15 posluchačů
9. 06.02.2018, Milan Halousek, KMV Mníšek p.Brdy: přednáška pro členy klubu „Remek 40.výročí“, 12 posluchačů
10. 07.02.2018, Milan Halousek, Gymnázium Teplice: 2x přednáška pro studenty „Česká stopa ve vesmíru“ a „Zvířata ve službách kosmonautiky“, 160 posluchačů
11. 08.02.2018, Milan Halousek, Knihovna Kukleny, HK: přednáška pro ZŠ „Život na ISS“, 65 posluchačů
12. 12.02.2018, Milan Halousek, Hvězdárna Ďáblice, Praha: přednáška pro veřejnost „Columbia – cesta bez návratu“, 5 posluchačů
13. 28.02.2018, Milan Halousek, PP ČAS, Štefánikova hvězdárna Praha: přednáška pro veřejnost “Kalendář kosmonautiky 2017“, 10 posluchačů
14. 01.03.2018, Milan Halousek, ZŠ Bítovská, Praha: 3x přednáška pro ZŠ „Do kosmu s Krtkem“, 70 posluchačů
15. 03.03.2018, Milan Halousek, HaP Hradec Králové: přednáška pro veřejnost „Remek 40.výročí“, 25 posluchačů
16. 13.03.2018, Jana Kvíderová, Univerzita Karlova Praha: Polární vědy v astrobiologii, 15 posluchačů
17. 13.03.2018, Milan Halousek, Café Nobel Ústí n.Labem: přednáška pro mládež „Pohledy z vesmíru“, 25 posluchačů
18. 14.03.2018, Milan Halousek, Knihovna Tábor: 2x přednáška pro MŠ, ZŠ „Do kosmu s Krtkem“, 45 posluchačů
19. 14.03.2018, Milan Halousek, Vesmírný Tábor 2018: přednáška pro veřejnost  „První Interkosmonaut“, 45 posluchačů
20. 17.03.2018, Milan Halousek, PP ČAS, Nár. technické muzeum: přednáška pro veřejnost „Nová kosmonautika“, 25 posluchačů
21. 17.03.2018, Milan Halousek, Trpaslicon 2018 Praha: přednáška pro účastníky akce „Hledání mimozemských civilizací“, 150 posluchačů
22. 17.-18.03.2018, Jana Kvíderová, CPE PřF JU České Budějovice: Víkendový kurz pro učitele, astrobiologie
23. 20.03.2018, Milan Halousek, Planetárium Praha: přednáška pro veřejnost „První Interkosmonaut“, 15 posluchačů
24. 21.03.2018, Milan Halousek, ZŠ Seifertova, Jihlava: 3x přednáška pro ZŠ     „Kosmonautika a my“ a „Cesta na Mars“, 169 posluchačů
25. 28.03.2018, Milan Halousek, Science Café Slaný: přednáška pro veřejnost „První Interkosmonaut“, 15 posluchačů
26. 29.03.2018, Milan Halousek, JČMF Pardubice, Univerzita Pardubice: přednáška pro veřejnost „První Interkosmonaut“, 50 posluchačů
27. 04.04.2018, Milan Halousek, ZŠ Matice školské České Budějovice: 2x školní přednáška „Pohledy z vesmíru“, 65 posluchačů
28. 06.04.2018, Tomáš Kocourek, Festival STARcon: přednáška pro veřejnost "Hvězdolet"
29. 10.04.2018, Milan Halousek, ZŠ Polabiny 3, Pardubice: 2x školní přednáška „Pohledy z vesmíru“, 77 posluchačů
30. 11.04.2018, Milan Halousek, Náměšť n. Oslavou: 2x školní přednáška „Kosmonautika a my“, 1x přednáška pro veřejnost „Ti první - Gagarin+Remek“, 295 posluchačů
31. 12.04.2018, Jana Kvíderová, Gagarinova noc, Planetárium Praha: Je tam někdo? - astrobiologická beseda, 200 posluchačů
32. 12.04.2018, Milan Halousek, Hvězdárna Jičín: přednáška pro veřejnost „Apollo 13“, 55 posluchačů
33. 23.04.2018, Milan Halousek, ZŠ Chýnov: 2x školní přednáška „První Interkosmonaut“ a „Život na ISS“, 316 posluchačů
34. 25.04.2018, Milan Halousek, SVČ Sluníčko, Lomnice n.Pop.: 3x školní přednáška „Kosmonautika a my“, 1x přednáška pro veřejnost „Zvířátka ve službách kosmonautiky“, 210 posluchačů
35. 26.04.2018, Milan Halousek, Gymnázium Pardubice Dašická: školní přednáška „Život na ISS“, 55 posluchačů
36. 27.04.2018, Vít Straka, Kosmos-News Party 2018 Pardubice: Zuma - supertajná družice, která nic nedělá, nikomu nepatří a možná už ani není, 90 posluchačů
37. 28.04.2018, Jana Kvíderová, Kosmos-news Party 2018 Pardubice: Je třeba zabít mikroba!, 100 posluchačů
38. 09.05.2018, Milan Halousek, ZŠ Buzulucká, Teplice: 2x školní přednáška „Kosmonautika a my“, 1x přednáška pro klub Elixír fyziky „Kosmonautika převážně nevážně“, 93 posluchačů
39. 15.05.2018, Milan Halousek, ICM Uherské Hradiště: přednáška pro veřejnost „Kosmonautika převážně nevážně“, 15 posluchačů
40. 16.05.2018, Milan Halousek, ICM Uherské Hradiště: 4x školní přednáška „Do kosmu s Krtkem“, „Kosmonautika a my“ a „Život na ISS“, 135 posluchačů
41. 23.05.2018, Milan Halousek, SŠaMŠ Liberec: 2x školní přednáška „Kosmonautika a my“, 80 posluchačů
42. 24.05.2018, Milan Halousek, Gymnázium Teplice: 2x školní přednáška „Historie kosmonautiky“ a „Cesta na Mars“, 90 posluchačů
43. 26.05.2018, Milan Halousek, Festival časopisu ABC "Páni kluci", NZM Praha: 2x celodenní informace o Krtkovi, 2x pódiové vystoupení, 1000 posluchačů
44. 04.06.2018, Milan Halousek, ZŠ Chlupova, Praha 5“ 3x školní přednáška „Cesta na Mars“ a „Život na ISS“, 80 posluchačů
45. 06.06.2018, Milan Halousek, SONS Jičín: přednáška pro členy spolku „Historie kosmonautiky“, 15 posluchačů
46. 13.06.2018, Milan Halousek, ZŠ Meteorologická, P4 Libuš: 2x školní přednáška „Krtek ve vesmíru“ a „Zvířátka v kosmu“, 45 posluchačů
47. 13.06.2018, Milan Halousek, DDM Praha, St. Techniků, Praha 6: 2x přednáška pro kroužky „Zvířátka v kosmu“ a „Život na ISS“, 35 posluchačů
48. 14.06.2018, Milan Halousek, Vědecko-techn.jarmark Pardubice, celodenní akce: Informace o programu „Do kosmu s Krtkem“, 500 posluchačů
49. 16.06.2018, Milan Halousek, Den dětí Hydronaut Jesenný: 3x přednáška pro návštěvníky „Do kosmu s Krtkem“ a „Život na ISS“, 100 posluchačů
50. 27.06.2018, Tomáš Kocourek, Kosmoschůzka Planetárium Praha: přednáška "Planetární stezka - otevření"
51. 16.08.2018, Milan Halousek, Astronomický tábor Zdobnice: 2x přednáška pro účastníky tábora „Program Apollo: Nejnádhernější dobrodružství ve vesmíru“ a „Česká stopa ve vesmíru“, 30 posluchačů
52. 29.08.2018, Milan Halousek, Astronomický tábor Albeřice: 2x přednáška pro účastníky tábora „Budoucí kosmonautika“ a „Cesta na Mars“, 40 posluchačů
53. 07.09.2018, Vít Straka, Muzeum Starý kvartýr v Lužicích: Trnitá cesta na Měsíc (zákulisí programu Apollo), 25 posluchačů
54. 07.09.2018, Milan Halousek, SONS Zlín, Zderaz: přednáška pro účastníky kurzu „Kosmonautika převážně nevážně“, 25 posluchačů
55. 21.09.2018, Milan Halousek, Hvězdárna Vlašim: přednáška pro veřejnost „Česká stopa ve vesmíru“, 50 posluchačů
56. 25.09.2018, Milan Halousek, Gymnázium Zábřeh: 4x školní přednáška „Kosmonautika a my“ a „Život na ISS“, 215 posluchačů
57. 02.10.2018, Milan Halousek, Gymnázium Dašická, Pardubice: školní přednáška „Nové výzvy v kosmonautice“, 65 posluchačů
58. 03.10.2018, Milan Halousek, ZŠ Hrochův Týnec: 2x školní přednáška „Život na ISS“, 100 posluchačů
59. 04.10.2018, Milan Halousek, Gymnázium Mozartova, Pardubice: školní přednáška „Nové výzvy v kosmonautice“, 50 posluchačů
60. 05.10.2018, Milan Halousek, Noc vědců 2018 Univerzita Pardubice: informace o programu „Do kosmu s Krtkem“, 500 posluchačů
61. 10.10.2018, Milan Halousek, Hvězdárna Plzeň: přednáška pro veřejnost „A.Feustel: Do kosmu s Krtkem 2018“, 50 posluchačů
62. 11.10.2018, Milan Halousek, ZŠ Táborská, Praha: školní přednáška „Nové výzvy v kosmonautice“, 30 posluchačů
63. 17.10.2018, Milan Halousek, Brdský šikula Mníšek p.Brdy: přednáška pro klub „A.Feustel: Do kosmu s Krtkem 2018“, 30 posluchačů
64. 18.10.2018, Milan Halousek, Fyzikální čtvrtky FEL ČVUT: přednáška pro veřejnost „Opravdu jsme byli na Měsíci?“, 70 posluchačů
65. 29.10.2018, Jana Kvíderová, FuckUp Night Prague – Space Special Praha: Polární vs. kosmická stanice, 150 posluchačů
66. 29.10.2018, Milan Halousek, Seminář MENSA: 2x přednáška pro kurz „Cesta na Mars“ a „Život na ISS“, 140 posluchačů
67. 03.11.2018, Milan Halousek, BookCon 2018 Hr.Králové: přednáška pro účastníky „A.Feustel: Do kosmu s Krtkem 2018“, 30 posluchačů
68. 06.11.2018, Martin Gembec, Městská knihovna Jablonec n.N.: Hayabusa 2 u planetky Ryugu (přistání roveru, pokus o odběr vzorků), 15 posluchačů
69. 07.11.2018, Milan Halousek, ZŠ TGM Hodkovice n.Mohelkou: 3x školní přednáška „Život na ISS“ a „Pohledy z vesmíru“, 161 posluchačů
70. 09.11.2018, Milan Halousek, Knižní veletrh Pardubice: přednáška pro veřejnost „Zvířátka ve vesmíru“, 35 posluchačů
71. 17.11.2018, Milan Halousek, Planetárium Hradec Králové: přednáška pro veřejnost „Apollo 8“, 75 posluchačů
72. 19.11.2018, Milan Halousek, ZŠ Okružní, Most: 3x školní přednáška „Kosmonautika a my“, 180 posluchačů
73. 21.11.2018, Milan Halousek, ZŠ Černilov: 2x školní přednáška „Do kosmu s Krtkem“ a „Kosmonautika a my“, 310 posluchačů
74. 22.11.2018, Milan Halousek, Gymnázium Dašická, Pardubice: školní přednáška „A.Feustel: Půl roku ve vesmíru“, 50 posluchačů
75. 24.11.2018, Milan Halousek, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Seminář Kosmonautika: 2x přednáška pro účastníky akce „A.Feustel: Půl roku ve vesmíru“ a „Kalendář kosmonautiky 2018“, 120 posluchačů
76. 30.11.2018, Milan Halousek, ZŠ Novoměstská, Brno: 3x školní přednáška „Cesta na Mars“, „Kosmonautika a my“ a „Do kosmu s Krtkem“, 96 posluchačů
77. 01.12.2018, Milan Halousek, Fénixcon 2018 Brno: přednáška pro účastníky festivalu „100 výročí v kosmonautice“, 40 posluchačů
78. 11.12.2018, Milan Halousek, Knihovna Tábor, Vesmírný Tábor 2018: přednáška pro veřejnost „Apollo 8: Vánoční příběh“, 40 posluchačů
79. 12.12.2018, Martin Gembec, Městská knihovna Jablonec n.N.: InSight na Marsu, 15 posluchačů
80. 12.12.2018, Milan Halousek, DDM Praha 6, Stanice Techniků: 2x přednáška pro děti „Feustel 2018“ a „Budoucí dobyvatelé vesmíru“, 35 posluchačů
81. 13.12.2018, Milan Halousek, ZŠ Uhelný Trh , Praha 1: 2x školní přednáška „Kosmonautika a my“ a „Do kosmu s Krtkem“, 105 posluchačů
82. 13.12.2018, Milan Halousek, Planetárium Praha, křest knihy "Měsíc": přednáška pro veřejnost „Projekt Apollo: Nejnádhernější dobrodružství …“, 90 posluchačů
83. 14.12.2018, Milan Halousek, Astronomická společnost Pardubice: přednáška pro veřejnost „Apollo 8: Vánoční příběh“, 45 posluchačů
84. 17.12.2018, Milan Halousek, ZŠ 28.října, Žamberk: 2x školní přednáška „Kosmonautika a my“ a „Cesta na Mars“, 110 posluchačů
85. 20.12.2018, Milan Halousek, iQLandia Liberec: přednáška pro veřejnost „Apollo 8: Vánoční příběh“, 35 posluchačů

Noviny, časopisy:
1. 16.02.2018, Milan Halousek, Novomeské listy (SK): Rozhovor o kosmonautice a sbírání autogramů
2. 23.03.2018, Milan Halousek, 5plus2 týdeník: Dobývání vesmíru - cesta na Mars
3. 13.04.2018, Milan Halousek, Právo, příloha Víkend: Česká stopa ve vesmíru
4. 14.05.2018, Tomáš Kocourek, Deník Metro: Třináct kilometrů sluneční soustavy začíná u Bohnic
5. 30.05.2018, Tomáš Kocourek, Deník Metro: Výlet za planetami k Vltavě
6. 22.06.2018, Tomáš Kocourek, Deník Právo: Podél Vltavy se vine nová planetární stezka
7. 20.07.2018, Milan Halousek, Liberecký deník: Rozhovor Spojení dětí s ISS
8. Lubor Lejček, Časopis Letectví a kosmonautika č. 9/2018: Motor BE-3 pro raketu New Shepard
9. Lubor Lejček, Časopis Letectví a kosmonautika: Články Tělesa vypuštěná a zaniklá 2018 (12x, v každém čísle celý rok 2018)
10. František Martinek, Časopis Tajemství vesmíru (leden-únor 2018): Ze světa galaxií
11. Vít Straka, Časopis Tajemství vesmíru (leden-únor 2018): Osudy osobností: Rekord Peggy Whitsonové: 665 dní ve vesmíru
12. František Martinek, Časopis Tajemství vesmíru (Speciál 2017-2018): 16 překvapení z hlubin kosmu, 14 odhalení ve Sluneční soustavě, Vesmírný dalekohled Jamese Webba
13. Vít Straka, Časopis Tajemství vesmíru (speciál 2017-2018): Přípravy na turistické lety do kosmu v letech 2017 a 2018
14. František Martinek, Časopis Tajemství vesmíru (březen 2018): Rozmanité cizí světy, Ledový pán vod, Vzhůru do hlubin kosmu
15. Vít Straka, Časopis Tajemství vesmíru (březen 2018): Sonda Galileo u Jupitera 
16. Vít Straka, Časopis Zázraky medicíny (3/2018): Ve stavu beztíže (Nástrahy vesmíru pro lidské tělo)
17. František Martinek, Časopis Tajemství vesmíru (duben 2018): NASA poletí ke hvězdám, Vzhůru do metanových moří, Cíl: souputník Země
18. Vít Straka, Časopis Tajemství vesmíru (duben 2018): Věda na orbitální stanici - ISS a její přínosy pro lidi na Zemi
19. František Martinek, Časopis Tajemství vesmíru (květen 2018): Vyslanci vědy v roce 2018, 50 let s pulsary
20. Vít Straka, Časopis Tajemství vesmíru (květen 2018): Boháči soupeří o vesmír (porovnání osobností a projektů Elona Muska a Jeffa Bezose)
21. Vít Straka, Časopis Tajemství vesmíru (červen 2018): Osudy osobností: První čínský kosmonaut Jang Li-wej
22. František Martinek, Časopis Tajemství vesmíru (červen 2018): Zrození Měsíce – všechno je jinak, Skvosty z plynu a prachu, Miliardy ostrovů v kosmické prázdnotě
23. Vít Straka, Časopis 100+1 zahraničních zajímavostí (15/2018): Revoluční SpaceX
24. František Martinek, Časopis Tajemství vesmíru (červenec-srpen 2018): Do srdce černé díry, Průzkumníci vesmírných letů
25. Vít Straka, Časopis Tajemství vesmíru (červenec - srpen 2018): Byla tajná mise Zuma úspěšná?, Vzpomínka na Alana Beana
26. František Martinek, Časopis Tajemství vesmíru (září 2018): Planety viditelné bez dalekohledu, Dotknout se Slunce, Slibná vodní království
27. František Martinek, Časopis Tajemství vesmíru (říjen 2018): Voda na Měsíci potvrzena, Průkopnice kosmonautiky, Pod dohledem družic
28. Vít Straka, Časopis Tajemství vesmíru (říjen 2018): Soukromé vesmírné koráby (aktuality z vývoje lodí Crew Dragon a Starliner)
29. František Martinek, Časopis Tajemství vesmíru (listopad 2018): Svět moří a bouří, Planeta ukrytá v oblacích, Pojízdné laboratoře na Marsu
30. Vít Straka, Časopis Tajemství vesmíru (listopad 2018): Brána nad Měsícem (aktuality z příprav cislunární stanice), Havárie Sojuzu (o nouzovém přistání posádky pro ISS)
31. František Martinek, Časopis Tajemství vesmíru (prosinec 2018): Nové objevy sondy Cassini, Nejznámější vlasatice
32. Vít Straka, Časopis Tajemství vesmíru: Kalendárium vybraných historických událostí a výročí v kosmonautice na každý měsíc (celý rok 2018, každé vydání)
33. Jana Kvíderová, časopis Nová botanika (1/2018): Neviditelní kosmonauti - sinice a řasy. 1. díl., Experiment Chlorella
34. Jana Kvíderová, časopis Nová botanika (2/2018): Neviditelní kosmonauti - sinice a řasy. 2. díl., Kdo a proč se podíval na orbitu?

Internetová média:
1. Martin Gembec: Publikování aktualit a článků o kosmonautice na webových portálech kosmonautix.cz a astro.cz
2. Martin Gembec: 21.03.2018, živý komentář startu Sojuz MS-08 s Andrewem Feustelem a Krtečkem (pořad Živě a česky)
3. Tomáš Kocourek, web kudyznudy.cz: Planetární stezka údolím Vltavy
4. Petr Lála, Technet.cz (prosinec 2018): Průzkum objektu Ultima Thule v Kuiperově pásu sondou New Horizons
5. František Martinek: Publikování aktualit z kosmonautiky a výzkumu vesmíru na webu Hvězdárny Valašské Meziříčí (http://www.astrovm.cz) a České astronomické společnosti (http://www.astro.cz). V roce 2018 bylo publikováno 88 článků (překlady článků ze zahraničních serverů).
6. Vít Straka: Web České astronomické společnosti (www.astro.cz), publikováno pět článků:
10. 1. 2018: SpaceX vynesla z Floridy do vesmíru přísně tajné zařízení; přečteno 4 194krát
6. 2. 2018: Premiéra Falconu Heavy byla úspěšná; přečteno 7 323krát
22. 3. 2018: „Vesmírní parťáci“ Andrew Feustel a Krteček znova vyrazili na oběžnou dráhu; přečteno 2 536krát
29. 3. 2018: Nekontrolovaná čínská stanice klesá do atmosféry, co komu hrozí?; přečteno 6 696krát
1. 6. 2018: Vzpomínka na Alana Beana; přečteno 1 699krát


Rozhlas a televize:
1. 09.01.2018, Milan Halousek, ČRo Dvojka, Radio Junior: Živý studiový rozhovor pro děti o aktuální kosmonautice (45 minut)
2. 06.02.2018, Milan Halousek, Česká Televize Déčko, Wifina: Kosmonautika NASA, ESA, CSO, EM (3 minuty)
3. 28.02.2018, Milan Halousek, Rádio Blaník: Informace - výročí Remek (5 minut)
4. 28.02.2018, Milan Halousek, ČRo Radiožurnál: Informace - výročí Remek (5 minut)
5. 01.03.2018, Milan Halousek, ČRo Leonardo, Meteor: Let Andera Feustela, program „Krtek 2018“ (5 minut)
6. 14.03.2018, Milan Halousek, TV NOVA, magazín Víkend: rozhovor Kosmické smetí (3 minuty)
7. 02.04.2018, Vít Straka, Rádio Impuls: Pád čínské stanice Tiangong 1
8. 18.04.2018, Milan Halousek, Český rozhlas Plus: Ženy v kosmu (2 minuty)
9. 11.05.2018, Milan Halousek, ČRo Plus: Start Falconu 9, kosmická turistika (4 minuty)
10. 13.05.2018, Tomáš Kocourek, Zprávy ČT24: Otevření Planetární stezky
11. 24.05.2018, Milan Halousek, ČT24 Studio 6: Krtek 2018 - posviťte kosmonautovi (8 minut, živý rozhovor)
12. 05.06.2018, Milan Halousek, TV NOVA, magazín Víkend: Rozhovor - pěstování rostlin ve vesmíru (5 minut)
13. 06.06.2018, Tomáš Kocourek, Český Rozhlas (Česko, země neznámá): Na Povltavské planetární stezce v Praze a okolí poznáte zblízka naši sluneční soustavu
14. 02.07.2018, Milan Halousek, ČRo Plus: Připojení Dragonu k ISS (3 minuty)
15. 09.07.2018, Milan Halousek, ČRo Junior: Živé vysílání „Do kosmu s Krtkem“ (45 minut)
16. 20.07.2018, Milan Halousek, Česká televize - Z regionů: Rozhovor - spojení dětí s ISS (3 minuty)
17. 02.08.2018, Milan Halousek, ČT24, Studio 6: Odpovědi A.Feustela na otázky českých dětí (8 minut, živé vysílání)
18. 19.08.2018, Tomáš Kocourek, Česká televize ČT1, Toulavá kamera: Planetární stezka
19. 04.10.2018, Martin Gembec, Česká televize ČT24: Komentář k návratu posádky Sojuz MS-08 z ISS
20. 09.10.2018, Milan Halousek, TV NOVA, Víkend:     Život N.Armstronga (3 minuty)
21. 04.11.2018, Milan Halousek, ČT1, Magazín 168 hodin: Projekt Hydronaut, reportáž (4 minuty)
22. 20.11.2018, Milan Halousek, ČRo Dvojka, Radio Junior: Živá studiová beseda o kosmonautice (45 minut)


Ostatní aktivity:
1. Milan Halousek: Organizační zajištění mezinárodní vědecké konference KOSMOS-NEWS PARTY 2018, 27.-29.04.2018, 101 účastníků
2. Lubor Lejček, přednášky na ČVUT, Zimní semestr 2018: 6 tříhodinových přednášek v rámci kursu: Nosiče a družice (3 studenti).
3. Lubor Lejček, přednášky na ČVUT, Letní semestr 2018: 3 dvouhodinové přednášky v rámci „Základů kosmonautiky“ (asi 30 studentů)
4. Jan Myška: Celoroční spolupráce s Astronomickým kroužkem na Hvězdárně v Mladé Boleslavi
5. Škorpík Vítězslav: Organizace přednášek Popularizační sekce klubu skeptiků Sisyfos na různá vědecká a společenská témata, včetně témat astronomických a kosmonautických


Čestná cena Antonína Vítka za popularizace kosmonautiky za rok 2018

Cenu uděluje od roku 2018 Astronautická sekce ČAS za významnou popularizační činnost v oblasti kosmonautiky a vědních oborů s kosmonautikou souvisejících.
Udělovaná Cena je pojmenována po Mgr. Antonínu Vítkovi (1940-2012), předním českém znalci, popularizátorovi a encyklopedistovi kosmonautiky, autorovi stovek novinových a časopiseckých článků, spoluzakladateli prvního československého neformálního (úřady nikdy neschváleného a neregistrovaného) sdružení zájemců o kosmonautiku "SPACE", fungujícího od roku 1961.
Antonín Vítek byl v červenci 1969 členem týmu, který v Československé televizi komentoval přistání prvních lidí na Měsíci.  Byl spoluautorem dvou knih o kosmonautice – Malé encyklopedie kosmonautiky (1982, spolu s dr. Petrem Lálou) a Půlstoletí kosmonautiky (2008, spolu s Ing. Karlem Pacnerem) a autorem knihy Stopy na Měsíci (2009). Byl také autorem odborných publikací z oboru organické chemie, fyzikální chemie a výpočetní techniky.
Nejvýznamnějším dílem Antonína Vítka bylo založení a vedení velké webové encyklopedie kosmonautiky "SPACE 40", jedné z nejkomplexnějších a nejobsáhlejších internetových encyklopedií tohoto typu na světě.

Čestnou Cenu Antonína Vítka za popularizaci kosmonautiky za rok 2018 obdržel pan Vladimír Remek, československý kosmonaut, který od okamžiku svého letu do vesmíru v roce 1978 významně a intenzivně podporuje všechny aktivity, které vedou ke zvýšení veřejného povědomí o kosmonautice, jako oboru, který pomáhá lidem na celém světě v jejich každodenním životě. Dlouhodobě podporuje dětské a studentské vzdělávací programy zaměřené na podporu vědy a techniky s kosmonautikou související. Je dlouholetým patronem mezinárodní studentské soutěže Expedice Mars, která hledá již 15 roků nadějné mladé české a slovenské studenty, kteří se věnují kosmonautice a vědě a technice s kosmonautikou spojeným. Na besedách a přednáškách, stejně tak jako při televizních nebo rozhlasových vystoupeních, ukazuje krásy kosmonautiky široké veřejnosti od nejmladších dětí až po seniory. Svým osobním příkladem a aktivním přístupem již 40 roků pomáhá vychovávat nové zájemce o kosmonautiku, vědu a techniku a rozvíjet jejich znalosti a dovednosti.
Jako symbolické ocenění obdržel laureát Ceny Antonína Vítka za popularizaci kosmonautiky figurku Krtečka-astronauta, který je již od roku 2011, kdy si tuto postavičku s sebou vzal na vesmírný let americký astronaut Andrew Feustel, symbolem propojení dětského světa a světa složité vesmírné vědy a techniky. Laureát Ceny Antonína Vítka, pan Vladimír Remek, obdržel od Astronautické sekce České astronomické společnosti dále ocenění v podobě poukázek na nákup knih v hodnotě 2.000 Kč. Ale současně byl požádán, aby tyto knižní poukázky věnoval jako symbolickou podporu svým konkrétním následovníkům a mladým pokračovatelům v oblasti popularizace kosmonautiky a vědy v České republice. Pan Vladimír Remek tyto knižní poukázky věnoval organizátorům mezinárodní mládežnické vzdělávací soutěže Expedice Mars.

Donátorem této ceny je pan Zdeněk Vaníček, člen Astronautické sekce ČAS, který věnoval částku 10.000 Kč, ze které budou v následujících letech hrazeny náklady na pořízení knižních poukázek, kterými bude oceňován laureát CAV.
Cena byla laureátovi za rok 2018 předána na slavnostním setkání v rámci jarního knižního veletrhu Svět knihy 2018 v Praze. Cenu předal Jan Myška, člen AS ČAS a správce Ceny Antonína Vítka a Milan Halousek, předseda Astronautické sekce České astronomické společnosti.


Informace pro členy AS ČAS

O činnosti AS ČAS a ČAS byli členové sekce průběžně dle potřeby informováni prostřednictvím informačních e-mailových zpráv.
Informace o sekci byly zveřejňovány i na webových stránkách http://kosmonautika.astro.cz a na portále České astronomické společnosti Astro.cz (www.astro.cz).


Hospodaření AS ČAS

V roce 2018 hospodařila AS ČAS s následujícími příjmy:
Členské příspěvky sekce – 40 Kč za člena pro rok 2018, 50 Kč za člena pro rok 2019
Dotace ČAS

Příjmy v roce 2018:

Převod pokladny z roku 2017                             743,- Kč
Převod účet z roku 2017                                  5.464,- Kč
Členské příspěvky ČAS                                   8.700,- Kč 
Členské příspěvky AS                                      2.070,- Kč
Dotace ČAS na rok 2018 + dotace na CAV     5.000,- Kč
Dar – Cena Antonína Vítka                            10.000,- Kč
Pamětní mince a známky – 100. výročí ČAS      498,- Kč
Refundace nákladů programu „Krtek 2018“     4000,- Kč
Příjem celkem                                                36.475,- Kč


Výdaje v roce 2018:

Odvod členských příspěvků ČAS                          8.700,- Kč
Činnost AS ČAS a propagace AS ČAS a ČAS     5.659,- Kč
KNP2018-úhrada sníž.přísp. členů ČAS               1.150,- Kč
CAV – cena pro laureáta 2018                               2.000,- Kč
Pamětní mince a známky - 100.ČAS – odvod       5.099,- Kč
Výdaje celkem                                                     22.608,- Kč

Převod hotovosti pokladny do roku 2019 činí 2.233,- Kč.
Převod zůstatku na bankovním účtu sekce do roku 2019 činí 11.634,- Kč.
(V této částce je započítán finanční dar člena ČAS Zdeňka Vaníčka, určený výhradně na odměnu laureátovi Ceny Antonína Vítka – aktuální výše zůstatku tohoto daru je 8.000 Kč)

Astronautická sekce ČAS hospodařila v roce 2018 s mírně přebytkovým rozpočtem.

Hospodaření sekce vedl předseda sekce Milan Halousek.
Kontrolu hospodaření AS ČAS provedli ke dni 1.1.2019 členové výboru sekce Lubor Lejček a Vít Straka – závady nebyly shledány.

Všechny originály účetních dokladů byly odevzdány k archivnímu zpracování ČAS, kopie účetních dokladů AS ČAS jsou založeny a archivovány u předsedy AS ČAS Milana Halouska.


Závěr

Závěrem lze konstatovat, že činnost Astronomické sekce ČAS je konsolidovaná.

Hlavním cílem pro rok 2019 je další zvyšování členské základny AS ČAS a zkvalitnění činnosti a spolupráce na kosmických aktivitách, na nichž se budou členové AS ČAS nebo AS ČAS podílet.


Milan Halousek
předseda Astronautické sekce ČAS
     
Pardubice, 27.1.2019   
milan@halousek.eu
tel. 602 153 564


 * Výroční zpráva AS ČAS za rok 2018
(PDF, 324kB)

* Výroční zpráva AS ČAS za rok 2017
(PDF, 349kB)

* Výroční zpráva AS ČAS za rok 2016
(PDF, 362kB)

* Výroční zpráva AS ČAS za rok 2015
(PDF, 279kB)

* Výroční zpráva AS ČAS za rok 2014 (PDF, 213kB)

* Výroční zpráva AS ČAS za rok 2013 (PDF, 222kB)

* Výroční zpráva AS ČAS za rok 2012 (PDF, 80kB)

* Výroční zpráva AS ČAS za rok 2011 (PDF, 214kB)

* Výroční zpráva AS ČAS za rok 2010 (PDF, 221kB)

* Výroční zpráva AS ČAS za rok 2009 (PDF, 77kB)

* Výroční zpráva AS ČAS za rok 2008 (PDF, 69kB)

* Výroční zpráva AS ČAS za rok 2007 (PDF, 120kB)

* Výroční zpráva AS ČAS za rok 2006 (PDF, 180kB)

* Výroční zpráva AS ČAS za rok 2005 (PDF, 35kB)

 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU