kontaktní adresa: Milan HALOUSEK, předseda Astronautické sekce
                                                                                   telefon: 602 153 564
                                                                                   e-mail: milan@halousek.eu

                                                                                   webové stránky: www.halousek.eu
                                                                                   facebook: www.facebook.com/milan.halousek
                                                                                                                                                 


   
Činnost sekce *** Přihláška ***
Cena Antonína VítkaDO KOSMU S KRTKEM

Členové Astronautické sekce ČAS dlouhodobě spolupracují na vzdělávacím a popularizačním programu DO KOSMU S KRTKEM

Známou českou pohádkovou postavičku vzal s sebou poprvé do vesmíru americký astronaut Andrew Feustel v roce 2011, podruhé potom v roce 2018.
Členové ASTRONAUTICKÉ SEKCE ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI
sledují aktivity v oblasti kosmonautiky, přednášejí pro veřejnost a publikují ve veřejných sdělovacích prostředcích.

Aktivně se účastní popularizačních a vzdělávacích akcí v kosmonautice, především:
Světového kosmického týdne
Evropské noci vědců
Týdne vědy a techniky
Kosmos News Party

... a řady dalších akcí, přednášek či výstav na podporu kosmonautiky. 

ČESTNÁ CENA ANTONÍNA VÍTKA ZA POPULARIZACI KOSMONAUTIKY

Rok 2023: Indira a Andrew FEUSTELOVI


Čestnou Cenu Antonína Vítka za popularizaci kosmonautiky za rok 2023 obdrželi manželé Indira a Andrew FEUSTELOVI
za jejich dlouhodobou a mimořádnou podporu kosmonautiky mezi českými studenty i laickou veřejností.


Rok 2022: Petr LÁLAČestnou
Cenu Antonína Vítka za popularizaci kosmonautiky za rok 2022 obdržel pan Petr LÁLA

za jeho celoživotní přínos československé i světové kosmonautice, za podporu a propagaci kosmonautiky mezi odbornou i laickou veřejností a za jeho publikační činnost.


Rok 2021: Karel PACNER


Čestnou Cenu Antonína Vítka za popularizaci kosmonautiky za rok 2021 obdržel pan Karel Pacner
jako poděkování za jeho celoživotní zásluhy v popularizaci kosmonautiky, za množství jeho knížek, novinových a časopiseckých článků a rozhovorů a další činnosti, pomocí kterých přibližuje kosmonautiku mnoha generacím mladých i starších nadšených čtenářů v naší zemi.


Rok 2020: Cena nebyla udělena


Rok 2019: Luboš PEREK

Čestnou Cenu Antonína Vítka za popularizaci kosmonautiky za rok 2019 obdržel pan Luboš Perek
u příležitosti jeho 100. narozenin za jeho celoživotní práci v oblasti kosmické tříště, geostacionární dráhy a kosmického práva. Dále za podporu a popularizaci československé i světové kosmonautiky a za osobní odvahu, když jako jediný oficiální zástupce tehdejší československé politické a vědecké scény byl ochoten v roce 1974 přijmout amerického astronauta česko-slovenského původu Eugene Cernana, velitele mise Apollo 17, a přijmout od něj československou vlaječku, kterou měl s sebou na Měsíci. A potom tuto vlaječku a další materiály, uschovat a uchovat před státní mocí až do roku 1989.


Rok 2018: Vladimír REMEK

Čestnou Cenu Antonína Vítka za popularizaci kosmonautiky za rok 2018 obdržel pan Vladimír Remek, československý kosmonaut,
který od okamžiku svého letu do vesmíru v roce 1978 významně a intenzivně podporuje všechny aktivity, které vedou ke zvýšení veřejného povědomí o kosmonautice, jako oboru, který pomáhá lidem na celém světě v jejich každodenním životě. Dlouhodobě podporuje dětské a studentské vzdělávací programy zaměřené na podporu vědy a techniky s kosmonautikou související. Je dlouholetým patronem mezinárodní studentské soutěže Expedice Mars, která hledá již 15 roků nadějné mladé české a slovenské studenty, kteří se věnují kosmonautice a vědě a technice s kosmonautikou spojeným. Na besedách a přednáškách, stejně tak jako při televizních nebo rozhlasových vystoupeních, ukazuje krásy kosmonautiky široké veřejnosti od nejmladších dětí až po seniory. Svým osobním příkladem a aktivním přístupem již 40 roků pomáhá vychovávat nové zájemce o kosmonautiku, vědu a techniku a rozvíjet jejich znalosti a dovednosti. 

 


Chcete-li být aktuálně informováni o změnách
na těchto stránkách stačí zadat svojí e-mailovou
adresu do okénka a stisknout "Hlídej!"

Aktualizace stránek: 31.1.2024
© 2005-2024 - Milan HALOUSEK
e-mail:
milan@halousek.eu